Ulga podatkowa na cele rehabilitacyjne

Z ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne możemy skorzystać gdy:

Wówczas w rocznym rozliczeniu podatkowym możemy odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione stosownie do potrzeb niepełnosprawności, a także ułatwiające wykonywanie czynności życiowych:

Musimy mieć dowody potwierdzające, że te wydatki zostały poniesione.

Ponadto możemy również odliczyć wydatki na:

Szczegółowe informacje na temat odliczeń oraz dokumentów, które dokumentują te wydatki, można uzyskać osobiście w swoim urzędzie skarbowym lub telefonicznie w Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie specjaliści z zakresu prawa podatkowego udzielają indywidualnych informacji.

Krajowa Informacja Podatkowa
tel. 801 055 055 (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 0330 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku,(Dz.U. 2012.361 j.t. ze zm)